Healing, af Kim Bondo

Jeg vil her beskrive hvad healing er, hvad det kan bruges til og hvordan det virker, set ud fra min viden og erfaring.

Healing er at tilføre et andet levende væsen energi, fra noget der er større end os. Det der er større end os kaldes mange ting, afhængig af hvilken overbevisning/tro det enkelte menneske har. Men det kaldes ofte: gud, Kristus, Buddha, lyset, universet, altet, guddommelig kærlighed osv.

For mig er det: den højeste guddommelige kærlighed. Fælles for alle betegnelserne er, at det kommer samme sted fra, det er ubetinget kærlighed og der er ubegrænsede mængder af det.

Hvorfor får vi så ikke bare healing altid?
Det gør vi ikke, for det ville ikke være kærligt. Vi har jo alle vores fri vilje til, at vælge hvad vi vil ha' og ikke vil ha'. Vi bliver altså ikke påtvunget noget. For at få healing, skal vi vælge at ville ha' det.

Alting består af energi, noget kan vi se med vores øjne, det er bl.a. de fysiske ting.
De fysiske ting består af meget langsomt vibrerende energi.
En anden form for energi er vind. Vi kan ikke se vinden, men vi ved den er der, for vi kan føle den og se effekten af den. Ud over det, kan vi oven i købet måle vinden, så vi er ikke i tvivl om, at den er der.

En anden form for energi er radiobølger, de kan ikke sanses med vores fysiske sanser. De kan sendes og modtages og vi kan høre effekten af dem, f.eks. i form af lydbølger.

I tv-avisen den 17/09-2000, blev der vist billeder af vores sol.
Forskerne har bl.a. fundet ud af, at vores sol laver musik!
Hvem ville ha' troet det i f.eks. i år 1950 eller bare den 16/09-2000?

Det jeg her har prøvet at beskrive er, at selv om vi endnu ikke har lært, at måle mange ting, så er det ikke ensbetydende med at de ikke eksisterer.
De energier der bruges til healing, kan ikke måles endnu.
Lægerne kan godt nok måle en positiv effekt, når mennesker har fået healing, men der er endnu ingen, der har kunne måle hvad det er, som menneskerne har fået tilført.
Altså, man kan måle effekten af healing, men man kan ikke måle energierne der bliver brugt. Eksisterer de så?
Mit svar er selvfølgelig JA, for jeg kan se energierne og på anden måde sanse dem.
Det er ikke noget der er helt specielt for mig alene.
Det er noget de fleste normalt fungerende mennesker kan lære.

Det er et spørgsmål om, for det første skal man ville det, der næst skal man lære det. Altså, lige som hvis man f.eks. vil være læge, politiker eller tømre. Nogle har selvfølgelig nemmere ved at lære det end andre, men sådan er det jo med de fleste ting.

Healing skaber balance, ud over det, tydeliggør healingen også, hvad som er årsagen til evt. ubalance.

Når man får healing, er det lidt lige som, at sætte en gryde med mælk over et varmt blus. På et tidspunkt koger mælken over, der løber noget ud over kanten, og så bliver der plads til resten.
De fleste kender sikkert udtalelsen: "Det var dråben, der fik bægeret til at flyde over".
Reaktionen efter den udtalelse vil som regel være, vrede og eller gråd. Mennesket kan ikke rumme mere. Når vreden/gråden er overstået, er der igen plads til de andre ting som mennesket indeholder.

Når et menneske i ubalance får healing, kommer det i balance igen, men kun for et stykke tid, hvis det ikke foretager sig andet. Dvs. mennesket skal ta' hånd om de ting, der kommer op til "overfladen", under eller efter en healing. Man får naturligvis hjælp til det af healeren.

Tit handler det om, at acceptere de ting der kommer op og ikke bebrejde sig selv de ting der har været sket.
Det nytter ikke, at bebrejde sig selv, at man handlede som man gjorde en gang.
Når man kan se, at man kunne ha' gjort nogle ting anderledes, er det jo fordi man er blevet klogere og mere erfaren end man var engang.
Det er jo rent faktisk tegn på, at der er sket en udvikling.

Det samme gør sig gældende, når et menneske har oplevet nogle rigtig grimme ting som f.eks.: incest, voldtægt, voldeligt overgreb, svigt, eller hvis mennesket er blevet pålagt eller selv har taget et stort ansvar i en tidlig alder, uden at ha' haft den fornødne viden/erfaring for, at ku' tage ansvaret fuldt ud.

Hvis et menneske har oplevet ikke at ku' leve op til et sådan ansvar eller har oplevet nogle af de andre oven for nævnte ting, uden at der er blevet taget hånd om det, skal der ikke meget fantasi til, at forestille sig hvordan mennesket har det.

Fælles for alle oplevelserne er, at det er energi der er bundet "fast" og dermed ikke er til rådighed til, at varetage resten kroppens/psykens funktioner, med forfald af kroppens funktioner til følge.
Ud over det, så vil menneskets selvværd være meget lille, hvis det overhovedet er der.
Dvs. at mennesket begynder en nedbrydning af sig selv, det kan meget vel ske ved hjælp af f.eks. cancer.

Det handler om, at få bearbejdet de oplevelser der ligger begravet (ting vi bevidst har valgt, at gemme langt væk fordi de gør ondt). For selv om tingene er gemt, er de ikke væk, de er stadig aktive og vi bruger energi på dem. Det er vigtigt at få tingene frem i lyset, så de kan blive bearbejdet.
På den måde frigøres der energi, som så kan bruges til noget godt.

Det var lidt info om healing.

Kim Bondo | Usserød Kongevej 22, 2970 Hørsholm  | Tlf.: +45 22 21 14 37 | kim.bondo@gmail.com